Vorige

RB Intern

Eind 2018 zijn ruim 7.400 leden aangesloten bij het RB. Graag geven we u wat meer inzicht in de verschillende onderverdelingen. Zoals u ziet is de lichte daling van het aantal leden met name het gevolg van een daling van het aantal aspirant leden.

Dit is te verklaren doordat in 2018 enkel studenten aan de RB Academy nog als aspirant-lid ingeschreven konden worden, waar voorheen alle beginnende studenten de status ‘aspirant-lid’ kregen. Wat nog meer verandert is in 2018, is het behalen van titels. Met de nieuwe opleidingen is het alleen nog mogelijk om een RB-titel te halen. Dit zal het verschil in het aantal RB-leden en RBc-leden in de toekomst nog meer vergroten.

Het aantal oudere leden groeit ten opzichte van de jongere groep leden. De groep Jong RB-leden daalt met 2% (niet per se dankzij doorstroom naar een oudere groep) waar het aantal leden boven de 55 jaar juist toeneemt met 2%. Kijken we naar het totale plaatje dan is 60% van onze leden ouder dan 45 jaar. Ook het RB heeft met vergrijzing te maken en deze trend zet zich naar verwachting ook de komende jaren voort. Wij zullen ons daarom blijven inzetten om jonge RB-leden te werven en bij de vereniging te betrekken.

Als we kijken naar lidmaatschappen bij andere beroepsorganisaties, zien we dat het merendeel van onze leden alleen bij onze beroepsvereniging is aangesloten. Deze percentages zijn ten opzichte van 2017 niet veranderd.

Wanneer we tot slot kijken naar de verdeling van leden over de verschillende regio’s, blijft de verdeling mooi verspreid over het land, met het accent op de regio Midden en West-Zuid. Dat is dan ook de reden dat ons cursusaanbod zo veel mogelijk verspreid over het land georganiseerd wordt, met in 2019 weer diverse nieuwe locaties.