Vorige

Ondersteuning beroepsuitoefening

Met het oog op de ondersteuning voor de beroepsuitoefening biedt het RB verschillende (vaktechnische) producten en bijeenkomsten aan. Daarnaast konden leden door gezamenlijke inkoop ook in 2018 weer besparen op verzekeringen en vakliteratuur.

Ondersteuning via RB-plaza en Bureau Vaktechniek

Op het interactieve platform RB-plaza wordt informatie door de vereniging gedeeld, maar er is ook volop plaats voor de leden om zelf actief te participeren. Leden maakten van die mogelijkheid ook in 2018 volop gebruik. In 2018 is het gemiddeld aantal reacties op de opgestarte discussies gestegen van vijf naar zeven. Daarnaast kunnen leden voor collegiaal overleg en eventuele doorverwijzing op alle fiscale terreinen terecht bij de fiscale helpdesk van het bureau. Medewerkers van Bureau Vaktechniek verzorgden in oktober op verschillende locaties praktijkbijeenkomsten, gericht op de fiscale actualiteit. Daarbij was natuurlijk prominent aandacht voor de fiscale wetsvoorstellen die kort daarvoor op Prinsjesdag waren gepresenteerd.

Het Register

Vakblad Het Register wordt in eigen beheer uitgegeven. Hierin staan kennisoverdracht en praktijkinformatie centraal. Het Register bevat naast vaste rubrieken als de Column, Het Interview en Jurisprudentie & Wetgeving een katern Verenigingsnieuws. Het Register verschijnt zes keer per jaar en wordt per post toegezonden aan leden en relaties. Het vakblad is daarnaast voor iedereen digitaal beschikbaar op rb.nl.

Modellenbank

Samen met Bol Juristen hebben we een databank met juridische modelovereenkomsten ontwikkeld, toegespitst op het privaatrecht. De databank bevat inmiddels maar liefst 77 modellen. De modellen kunnen door RB-leden worden gebruikt in hun adviespraktijk. Bol Juristen houdt de databank actueel. Daarnaast bieden wij ook 91 fiscale modellen aan.

RB Kwaliteitshandboek

Het RB Kwaliteitshandboek draagt bij aan het op peil brengen en houden van de dienstverlening en het vastleggen van het kwaliteitsbeleid van het kantoor. Het geeft handvatten voor de inrichting van de kantoororganisatie en –processen en geeft sturing aan klantprocessen en dossiervorming. Leden kunnen het standaard kwaliteitshandboek zelf aanpassen aan hun kantoorsituatie. Het kantoorspecifieke ‘Mijn kwaliteitshandboek’ is vervolgens net als het standaard kwaliteitshandboek te downloaden als PDF en dus intern te delen met kantoorgenoten.

Notities

Ook in 2018 was er voor de leden een groot aantal vakinhoudelijke notities beschikbaar. Deze zijn te vinden op RB-plaza.

Specialistengroepen

Het RB heeft verschillende netwerken van specialisten opgezet voor onder meer periodiek vaktechnisch overleg en klankborden. Deze groepen hebben ook in 2018 bijgedragen aan inhoudelijke belangenbehartiging, zoals reacties en commentaren op (concept)wetsvoorstellen, overleggen met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst, maar ook het schrijven van vakupdates en andere bijdragen die leden kunnen raadplegen op RB-plaza.

We hebben de volgende specialistengroepen:

  • Specialistengroep Btw
  • Specialistengroep Estate Planning
  • Specialistengroep Formeel Belastingrecht
  • Specialistengroep Internationaal Belastingrecht
  • Specialistengroep Loonheffingen
  • Specialistengroep Toekomstvoorzieningen

Lijsten van de deelnemers aan de specialistengroepen zijn geplaatst op RB-plaza, zodat zij vindbaar zijn voor leden die een specialist zoeken.

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel is bedoeld voor (potentiële) klanten van onze zelfstandig gevestigde leden en wordt door Bureau Vaktechniek in samenwerking met de afdeling Marketing en Communicatie samengesteld. De nieuwsbrief, die voor abonnees ook digitaal verkrijgbaar is, bevat praktische artikelen op fiscaal, financieel en arbeidsrechtelijk gebied die zorgen voor een actieve signalering bij klanten. In 2018 is Fiscaal Actueel vier keer uitgebracht. In 2019 worden de laatste twee nummers van Fiscaal Actueel uitgebracht. Het streven is om eind 2019 een alternatief aan onze leden te kunnen aanbieden.

Vakliteratuur

Leden konden ook in 2018 weer besparen op de kosten van vakliteratuur. Het RB ziet het als een belangrijke taak om de leden optimaal te ondersteunen in hun streven naar kwaliteit.

Richtsnoeren en vragen e-learning Wwft gewijzigd

Net als andere belastingadviseurs moeten RB-leden in hun beroepsuitoefening rekening houden met de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De Wwft is in 2018 gewijzigd. Daarom zijn in 2018 de speciale richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants in samenspraak met NOB en NBA aangepast. De nieuwe versie is op 12 december 2018 uitgebracht en kan door leden gedownload worden van RB-plaza.

De wijzigingen in de Wwft hebben in overleg met Bureau Financieel Toezicht ook geleid tot een update van de vragen van de Wwft
e-learningmodule. De nieuwe en aangepaste vragen en antwoorden zijn begin 2019 verwerkt in de module. Met deze module stelt het RB leden in staat om op een laagdrempelige manier de kennis over de Wwft bij te houden. Nadat men een algemene kennistoets met positief resultaat heeft afgerond krijgt men toegang tot de
e-learningmodule ‘Mijn Wwft’, waar men ieder kwartaal een korte periodieke toets kan doen, en zijn/haar kennis kan onderhouden.

AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het oog daarop biedt de vereniging diverse modelteksten aan in de juridische modellen en heeft zij de standaard algemene voorwaarden aangepast en gedeponeerd.

Daarnaast kunnen leden van het RB met een korting van 50% op de abonnementsprijs gebruikmaken van het AVG-programma van Stichting AVG voor Verenigingen.