Vorige

Jongerenbeleid

Om een gezonde aanwas van leden te realiseren, is onder andere het jongerenbeleid ontwikkeld. Dit jongerenbeleid is erop gericht om jongeren te binden aan de fiscale adviespraktijk en aan het RB als dé beroepsorganisatie van belastingadviseurs voor het mkb.

De doelgroep is gesplitst in de Jong RB leden (t/m 35 jaar) en fiscale studenten van hogescholen en universiteiten. Samenwerking op het gebied van jongerenbeleid is belangrijk. Waar mogelijk zoeken we dan ook verbindingen met relevante stakeholders. Denk hierbij aan universiteiten en hogescholen, fiscale studieverenigingen, grote en middelgrote kantoren en diverse jongerennetwerken.

RB Jongerencommissie

De Jongerencommissie behartigt de belangen van de
Jong RB-leden, biedt een platform waar jongeren kunnen discussiëren, brengt jonge leden bijeen om met en van elkaar te leren, levert een bijdrage aan de toekomst van het beroep en vervult tevens een adviesfunctie naar het RB-bestuur. De jongerencommissie organiseert ook de Jong RB-bijeenkomsten.

Begin 2019 is de samenstelling van de commissie gewijzigd, de huidige commissie bestaat uit de volgende leden:

v.l.n.r.: Jurriaan van Steen, Thomas van Houten, Nienke Zomer, Ralph Rijnders (voorzitter) Daniël van Meijgaarden en Çigdem Alkiliç (nog niet op foto).

Leren van en met elkaar

De Jongerencommissie heeft voor haar achterban het jaarprogramma verzorgd, waarbij de focus lag op inhoud, vaardigheden, verbinden en netwerken. De verschillende Jong RB-bijeenkomsten zijn door de deelnemers zeer goed beoordeeld met een gemiddeld cijfer van een 8. In 2018 zijn de volgende bijeenkomsten georganiseerd:

 • Update ‘Internationaal Belastingrecht’
  “Uitdagend onderwerp en praktische toepassing”
 • Workshop ‘Bezwaar en procederen’
  “Interessante cursus, echt een toevoeging. Procederen vanuit twee perspectieven zien was heel leerzaam”
 • Workshop ‘Eigenwoningregeling anno 2018’
  “Duidelijk en boeiend verhaal, goed gebracht en interactief met sprekende voorbeelden”
 • Driedaagse training ‘Procesvoering’ i.s.m. De Belastingdienst
  “Dichter bij het nabootsen van de werkelijkheid gaan we niet komen in mijn ogen. Wat ik daarbij zeer waardevol vond was het open contact over en weer tussen de inspecteurs en de adviseurs. Aan alles was te merken dat beide partijen van elkaar wilden leren en elkaar verder wilden helpen.”
 • Workshop RB-dag: ‘Jongleren’
  “Leren loslaten van gewoontes en het focussen op de ballen die je in de lucht moet houden. Zeer toegankelijke en leuke workshop!”
 • Eindejaarsbijeenkomst – fiscale actualiteiten en eindejaarstips
  “Deskundige spreker, goede en zeer bruikbare voorbeelden voor in de praktijk, energiek, geestig en staat open voor vragen/interactie”

RB Jongerencongres

Na succesvolle eerste en tweede edities vond dit jaar, in universiteitsstad Tilburg, het derde RB Jongerencongres plaats. Het thema van deze dag was ‘Shift happens, let’s grow‘. De dag startte met een werkgeverslunch voor de studenten. Vijftien RB-kantoren konden zich presenteren en in gesprek gaan met de fiscale studenten. Na de lunch werd de nieuwe vacaturebank
Tax-jobs.nl gelanceerd en kregen studenten direct de gelegenheid zich in te schrijven voor een stage of startersfunctie.

In totaal hebben 170 Jong RB-leden en studenten deelgenomen aan het congres. Een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en ervaringen vanuit de praktijk uit te wisselen. De contacten tussen studenten en studieverenigingen bieden daarnaast waardevolle input voor het nieuwe RB Worden magazine.

Vacaturebank Tax-jobs.nl

Tax-jobs.nl is een nieuw initiatief van het RB. Een van de campagnes van het RB is de campagne RB Worden om hbo- en wo-studenten kennis te laten maken met het werken in de mkb-adviespraktijk. Hiervoor gebruiken wij onder andere onze social media kanalen en geven we één keer per jaar het RB Worden magazine uit. Onmisbaar voor alle fiscale studenten om na hun opleiding een gedegen beroepskeuze te kunnen maken.

Met de introductie van deze nieuwe fiscale vacaturebank speelt het RB in op de behoefte van studenten om snel en eenvoudig een fiscale stage of startersfunctie te kunnen vinden. Anderzijds maakt de vacaturebank de zoektocht van belastingadvieskantoren naar jong fiscaal talent een stuk makkelijker.

Samenwerkingen

Het RB is zich op meerdere fronten actiever gaan opstellen richting het hbo en het wo. Enerzijds door te werken aan meer zichtbaarheid en profilering van het vak. Anderzijds door het aanbieden van de RB Academy. Maar ook de profilering van het mkb komt aan bod tijdens voorlichtingsbijeenkomsten en bedrijvenmarkten.

Met diverse fiscale studieverenigingen zijn sponsorcontracten afgesloten. Gedurende het jaar is er daarnaast regelmatig contact met de studenten/bestuursleden en vinden er diverse samenwerkingen plaats. Denk hierbij aan het verzorgen van gastcolleges, workshops of informatiebijeenkomsten.

Zo is er ook een samenwerking met de SRA op het gebied van mkb-kantorendagen en praktijkdagen op diverse hogescholen. Het RB verzorgt daarbij een RB-pitch en wordt hierbij ondersteund door jonge, enthousiaste en betrokken RB-ambassadeurs. Zij verzorgen de praktijklezingen voor de aanwezige studenten.

Samenwerken is de sleutel tot succes. De RB Jongerencommissie heeft als initiatiefnemer diverse (jongeren)groepen met elkaar verbonden. Hiermee willen we kansen creëren waardoor het speelveld groter wordt en faciliteren we ontwikkelingen die (nog) niet zichtbaar maar wel essentieel zijn.

Met de Belastingdienst is een gezamenlijke driedaagse training georganiseerd inzake ‘procederen en verweren’. Voor deze training waren zeven jonge inspecteurs van de Belastingdienst geselecteerd en zeven Jong RB-leden. De training bestond uit theorie en praktijk; procederen vanuit het perspectief van de belastingadviseur en de inspecteur. Vervolgens kregen de deelnemers een opdracht mee ter voorbereiding op de ‘raadsherendag’. De belastingadviseurs schreven een beroepschrift en de inspecteurs een verweerschrift. Tijdens de laatste dag werd deze casus in de praktijk geoefend met raadsheren van het Hof Amsterdam.

Stichting Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF) is een samenwerkingsverband tussen alle landelijke fiscale studieverenigingen. Deze stichting beoogt activiteiten voor alle fiscale studenten in Nederland te organiseren en hen begeleiding en verdieping in hun studie te bieden. Daartoe wordt er jaarlijks een congres georganiseerd, dit vond plaats op 21 september 2018 in ‘s-Hertogenbosch. Het RB was mede-sponsor en was samen met de RB Jongerencommissie aanwezig op de informatie-/ bedrijvenmarkt.

Het RB heeft eind november wederom deelgenomen aan de Nationale Taxweek in Biezenmortel. Studenten vanuit alle hbo-opleidingen Fiscaal Recht & Economie (FR&E) komen hier samen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen, maar ook om verder kennis te maken met het werkveld. We hebben tijdens dit evenement twee gastcolleges verzorgd en de studenten voorlichting gegeven over de doorstudeermogelijkheden tijdens de bedrijvenmarkt.

Alle studieverenigingen waar in 2018 een samenwerking is aangegaan: