Vorige

Kwaliteit

Kwaliteit is een begrip dat we als RB hoog in ons vaandel hebben staan. Nu is kwaliteit een verschijnsel dat zich in vele gedaanten kan aandienen. Opleiding, bijscholing, ervaring, coaching, werkprocessen, collegiaal overleg, ICT, vakliteratuur: het zijn allemaal randvoorwaarden voor kwaliteit. Garanties biedt het uiteraard niet. Dit vraagt in de toekomst mogelijk om nieuw beleid. Ofschoon kwaliteit (of beter gezegd: een mogelijk gebrek daaraan) achteraf getoetst kan worden door de tucht- of strafrechter, is het zoveel nuttiger, zinvoller en aangenamer om die toetsing niet achteraf maar juist vooraf te doen.

Het RB neemt kwaliteit in al zijn aspecten serieus. Uiterst serieus mogen we wel zeggen. Onze opleidingen, onze PE, ons Bureau Vaktechniek, onze vraagbaak, ons RB-plaza, onze literatuurvoorziening, ons RB Kwaliteitshandboek en – als het moet – ons tuchtrecht: het staat allemaal ten dienste van onze kwaliteit. Beter gezegd: van uw kwaliteit. Dat we de lat daarbij voortdurend een beetje hoger leggen moet u ons niet kwalijk nemen. We moeten wel, en in het verlengde daarvan: u moet dat ook!

Van intern naar extern

Eind 2018 heeft het RB de keuze gemaakt het secretariaat van de Raad van Tucht en Raad van Beroep extern te beleggen bij Wissenraet Van Spaendonk. Op deze manier wordt de behandeling van klachten onafhankelijk gewaarborgd. Het proces tuchtrechtspraak is inmiddels volledig gedigitaliseerd. Het indienen, behandelen en afwikkelen van klachten vindt online plaats.