Vorige

Voorwoord

Het afgelopen jaar is er weer een hoop gebeurd! Het RB is bijvoorbeeld nog nooit zo vaak in het nieuws geweest. Het is duidelijk dat de media en journalistiek het RB steeds beter weten te vinden én te waarderen. Daar ligt onder meer de duidelijk herkenbare profilering van de RB als dé adviseur voor het mkb aan ten grondslag. Dit hebben we vormgegeven in de campagne ‘Beste Ondernemer’, waar we erg trots op zijn. Deze campagne wordt daarom in 2019 voortgezet en aangevuld met nieuwe verhalen. Verder hebben we op het RB Jongerencongres 2018 Tax-jobs.nl gelanceerd. Dit is de eerste online vacaturebank waar werkgevers en jong fiscaal talent elkaar kunnen vinden. Een mooi initiatief, zowel naar onze leden als naar de belastingadviseurs van de toekomst.

We maken grote stappen om de RB als dé adviseur van het mkb te profileren

De livegang van het RB College en de RB Academy was misschien wel het hoogtepunt van 2018. Na een enorme voorbereiding, inspanning en investering zijn beide opleidingen in september van start gegaan! In dit verband mag beslist ook niet onvermeld blijven dat het (tijdelijke en exclusieve) RB-doorstroomprogramma om RBc-leden door te laten studeren tot RB, een groot succes is. Verder heeft het bestuur besloten om het tuchtrecht verder te professionaliseren. Eén van de maatregelen is het extern beleggen van het secretariaat van de Raden van Tucht en Beroep. De belangrijkste reden hiervoor is dat daarmee de onafhankelijkheid van de tuchtrechtspraak nog meer geborgd wordt. Een andere maatregel betreft het actualiseren van het Reglement Tuchtrechtspraak. In bestuurlijke zin zijn er in 2018 een nieuwe voorzitter en een nieuwe vicevoorzitter benoemd, en twee nieuwe bestuursleden toegetreden.

Het RB werkt hard aan een nieuw verenigingsplan voor de komende jaren

2019, een preview

Ook in 2019 zetten we als vereniging weer vol in om de kwaliteit van de vereniging verder te verhogen. Zo willen we de succesvolle formule van onze LSB’s goed tegen het licht houden, om de minpunten zoveel mogelijk te verhelpen. Verder willen we, in het kader van eenvoud en transparantie, de juridische structuur van het RB van nu zes entiteiten in aantal terugbrengen.

In 2018 zijn we gestart met een uitgebreide landschapsverkenning ter voorbereiding op een nieuw verenigingsplan voor het RB. In 2019 wordt het strategisch plan 2019-2022 verder uitgewerkt en krijgen onze leden de mogelijkheid om hun mening hierover te geven. De oplevering van het definitieve strategisch plan staat gepland voor de ALV in juni 2019. In het plan wordt ook een transitie omschreven naar een zogenaamde vereniging 3.0. De focus van de vereniging verschuift hiermee naar de markt en samenleving en het bureau zal leden meer met de maatschappij gaan verbinden. Per juni 2019 zijn drie bestuursleden aftredend. Het bestuur heeft besloten om twee opvolgende bestuurders voor te dragen, waarvan één voor een beperkte periode. De derde vacature zal worden ingevuld door de voorzitter van de jongerencommissie. Hij zal echter niet in het bestuur plaatsnemen maar heeft een adviserende rol namens de jongere ledengroep in het bestuur.