Vorige

Bestuursleden in beeld

De heer
mr. drs. A.J.A. (Fons)
Overwater RB - voorzitter

Portefeuilles:
Belangenbehartiging en Profilering van de RB

We zien voor onze vereniging in het afgelopen jaar een groeiende belangstelling en sympathie voor het RB vanuit de politiek, wetgever, journalistiek en wetenschap. Dat vertaalt zich onder meer in steeds meer interviews met onze mensen en publicaties over onze output. Het beleid om ons duidelijker te positioneren als dé belastingadviseur voor het mkb werpt nu al behoorlijke vruchten af en voegt intern en extern veel toe aan de maatschappelijke relevantie van ons beroep. Maar we hebben nog een lange weg te gaan voordat we precies zijn waar we willen zijn!
Mevrouw
mr. C.M.J.F. (Chantal)
Moelands - vicevoorzitter

Portefeuilles:
Belangenbehartiging, RB Academy en Permanente Educatie

Kennis en soft skills zijn essentieel voor iedere RB. Met onze vernieuwde opleidingen borgen we de kwaliteit van de RB aan de voorkant. Ons brede PE-aanbod biedt de RB de mogelijkheid om op zijn of haar niveau de kennis en vaardigheden op peil te houden.
Mevrouw
H.M. (Annemarie)
Spa AA RB - penningmeester

Portefeuilles:
RB Intern en Jongerenbeleid

Jong RB: een inspirerend netwerk waarin we een positieve flow zien van binding van studenten en jonge fiscalisten aan de fiscale adviespraktijk in het mkb en het RB!
De heer
Y.H. (Yvo)
Burkink

Portefeuilles:
RB Academy, Permanente Educatie en Ondersteuning beroepsuitoefening

Het RB zorgt er continu voor dat de vaktechnische gereedschapskist voor de fiscale professional in het mkb gevuld blijft. Bijvoorbeeld met actuele updates op fiscaal gebied, met fiscale en juridische modellen en andere informatie. Zo kan de RB zijn adviesfunctie op hoog niveau uitoefenen en daarmee zijn of haar cliënt optimaal adviseren.
De heer
mr. drs. W.K.M. (Willem)
Faassen

Portefeuilles:
Kwaliteit en Ondersteuning beroepsuitoefening

De actualisering en modernisering van het tuchtreglement zal leiden tot groei van het aanzien van de kwaliteit van de RB. Het ethisch besef van diezelfde RB zal als gevolg van de doorgevoerde wijzigingen toenemen.
De heer
C.M. (Martin)
Hommersom LLM

Portefeuilles:
RB Academy, Permanente Educatie, Jongerenbeleid en Profilering van de RB

De RB kent jou en jouw behoeften op het gebied van belastingen. Hij of zij helpt je daar graag verder mee.
De heer
drs. F.M.A.M. (Frank)
van Merrienboer

Portefeuilles:
RB Intern en Kwaliteit

Ook met al die veranderingen die om ons heen spelen blijft belastingadviseur een schitterend beroep!